Bestill analyse av drikkevann

  1. Velg analysepakke. Les beskrivelsen for mer informasjon om pakkens innhold.
  2. Fyll ut kontaktinformasjon
  3. Velg om du ønsker å hente prøveflasker eller få prøveflasker sendt pr. post. 
  4. Til slutt velger du om du ønsker å levere prøven på laboratoriet eller sende den pr. post. 
  5. I løpet av 10 virkedager får du tilsendt  svarrapport pr. e-post (svarrapport sendes separat for kjemiske- og mikrobiologiske analyser)
  6. Faktura sendes (separat for kjemisk- og mikrobiologiske analyser) pr. e-post eller post.

Hyttevann, enkel

Les beskrivelse kr 706,-,-

Hyttevann, sensorisk analyse

Les beskrivelse kr 1414,-,-

Gult/brunt vann

Les beskrivelse kr 1014,-,-

Kalkinnhold, hardhet

Les beskrivelse kr 556,-,-

Hyttevann, tungmetaller

Les beskrivelse kr 2444,-,-

Ny brønn, mikrobiologiske- og kjemiske analyser

Les beskrivelse kr 3506,-,-

Hyttevann, mikrobiologisk- og kjemisk status

Les beskrivelse kr 1625,-,-

Drikkevann prøvegruppe A, kjemiske- og mikrobiologiske analyser (ny forskrift 2017)

Les beskrivelse kr 1434,-,-

Drikkevann prøvegruppe B, mikrobiologisk analyse (kontakt oss ang. kjemiske analyser)

Les beskrivelse kr 428,-,-