Bestill analyse av drikkevann

  1. Velg analysepakke. Les beskrivelsen for mer informasjon om pakkens innhold.
  2. Fyll ut kontaktinformasjon
  3. Velg om du ønsker å hente prøveflasker eller få prøveflasker sendt pr. post. 
  4. Til slutt velger du om du ønsker å levere prøven på laboratoriet eller sende den pr. post. 
  5. I løpet av 10 virkedager får du tilsendt  svarrapport pr. e-post (svarrapport sendes separat for kjemiske- og mikrobiologiske analyser)
  6. Faktura sendes (separat for kjemisk- og mikrobiologiske analyser) pr. e-post eller post.

Skal vannet analyseres etter krav i drikkevannsforskriften, prøvepakke A og B benyttes bestillingsskjema "vannverk, private og offentlige" for bestilling av drikkevannsprøve.

Bakterier, enkel

Les beskrivelse kr 732,-,-

Bakterier, utvidet

Les beskrivelse kr 879,-,-

Sensorisk test

Les beskrivelse kr 543,-,-

Gult/brunt vann

Les beskrivelse kr 1150,-,-

Kalkinnhold, hardhet

Les beskrivelse kr 591,-,-

Tungmetaller

Les beskrivelse kr 2529,-,-

Ny brønn, mikrobiologiske- og kjemiske analyser

Les beskrivelse kr 3818,-,-

Kjemisk status

Les beskrivelse kr 804,-,-