Status på inneluft, måling av relativ fuktighet, CO, CO2, og temperatur

Synes du lufta inne er "tung/tørr"? Måling av temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2 benyttes for å avdekke status på inneluft. Oftest brukt på arbeidsplasser for eksempel kontorlandskap, møterom og klasserom.

Undersøk inneklima i din bolig, test innelufta

Måling av temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2 kan gi en indikasjon på om inneklimaet i det aktuelle bygg er tilfredsstilende. For eksempel:

  • Er ventilasjon og lokaler dimensjonert i forhold til bruk
  • Fungerer ventilasjonen
  • Tilstrekkelig solskjerming/ventilasjon ved mye sol
  • Riktig tidsstyring av ventilasjon/varme
  • Lekkasje av CO fra garasjeanlegg, verksted, trafikk og lignende

Hvordan måle temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2?

  • Luften logges i minimum 2 døgn og lokalene skal være i normal bruk 
  • Viktig å notere ved måling: Antall personer til stede i målerommet, åpne vinduer og annet som kan påvirke målingen
  • En person hos oppdragsgiver må være ansvarlig for observasjoner og notering under loggføringen

Test av inneklima, bestillingsskjema med priser

Les gjerne mer om inneklima på Folkehelsinstituttet, de har egne temasider: https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/