Test av luftprøver og materialprøver for muggsopp, gjærsopp og bakterier

LabTjenester tilbyr prøvetaking og analyse av ditt inneklima. Synlige og skjulte fuktskader kan gi grobunn for vekst av muggsopp, gjærsopp og bakterier som kan ha negativ innvirkning på helsa.

labtjenester tilbyr tester av inneklima, her bilde av aspergillus tatt fra mikroskop

Målingen av innelufta for innhold av muggsopp, gjærsopp og bakterier kan si noe om

 • Fuktskader
 • Helsereslaterte plager, blir du symptomfri ved lengre fravær fra boligen
 • Bruk av bolig for eksempel manglende ventilasjon og for høy fuktbelastning
 • Hvilke typer muggsopp og gjærsopp det er i innelufta og betydningen disse kan ha for helsa

Hvordan måle innelufta

 • Det foretas en levendemåling ved at det suges luft (40 liter/min) over en næringsagar
 • Prøvene dyrkes 22 °C og 37 °C
 • Muggsopp og gjærsopp som vokser ved 37 °C kan etablere seg i kroppens slimhinner
 • Prøvene inkuberes i inntil to uker, deretter mikroskopieres og diagnostieres prøvene

Analyse av materialprøver for muggsopp og gjærsopp kan si noe om

 • Mulig fuktskade
 • Fuktbelastning på overflater/materialer
 • Hvitt belegg på mur i kjeller, er det salt eller sopp

Hvordan analysere materialprøver

 • Prøver av materialer som for eksempel gips, tapet, tre, bygingsstøv, isolasjon og lignende eller svaberprøver fra ulike materialer/overflater
 • Prøvene dyrkes og inkuberes i inntil 2 uker, deretter mikroskopieres og diagnostieres prøvene

Test av inneklima, bestillingsskjema med priser

Les gjerne mer om inneklima på Folkehelsinstituttet, de har egne temasider: https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/