Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Test ditt inneklima  ›  Mugg- og gjærsopp

Mugg- og gjærsopp

LabTjenester tilbyr prøvetaking og analyse av din bolig for å undersøke tilstedeværelse av mugg- og gjærsopp. Mugg- og gjærsopp kan ha negativ innvirkning på inneklimaet og utgjøre en helsemessig risiko for deg og din familie.

labtjenester tilbyr tester av inneklima, her bilde av aspergillus tatt fra mikroskop

Luftprøver

  • LabTjenester foretar en levendemåling ved at det suges luft (40 liter/min) over en næringsagar. Videre inkuberes næringsagaren i 7 til 14 dager, eventuelle mugg- og gjørsopp vil da oppformeres og prøven diagnostiseres
  • Det benyttes to typer næringsagar for å fange opp bakterier, gjærsopp, sporer og hyfer fra muggsopp. Prøvene dyrkes 22°C og 37°C slik at det avdekkes eventuell vekst av mugg som har kroppens slimhinner som potensiell vert.

Materialprøver

  • Materialoverflater kan inneholde små mengder muggsporer som tilfeldigvis avsettes når de svever forbi. Hvis overflatene er fuktige eller luftfuktigheten er høy kan det oppstå vekst av muggsopp.
  • Materialprøver kan være gips, tapet, tre, støv fra mur eller svaberprøver fra ulike overflater.