Aerobe mikroorganismer, Koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, E. coli, Bacillus cereus og Koagulasepositive stafylokokker

Vi tilbyr analyse av Aerobe mikroorganismer, Koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, E. coli, Bacillus cereus og Koagulasepositive stafylokokker på TEMPO. Noen av analysene gir raskere svar enn tradisjonelle metoder og krever ingen verifisering.

analyser på tempo gir raske svar

 

 Parameter vi tilbyr analysert på TEMPO

 Analysetid Tempo

 Analysetid tradisjonelle metoder

 Aerobe mikroorganismer 30 °C

 24-48 timer ev. 40-48 timer (avhenger av prøvetype)

 69-75 timer

 Koliforme bakterier

 22-27 timer

 22-26 timer

 Koagulasepositive stafylokokker

 24-27 timer

 44-52 timer

 Enterobacteriacea

 22-27 timer

 22-26 timer

 Bacillus cereus

 22-27 timer

 21-27 timer ved negativt svar, ved positivt svar +24/48 timer

 E. coli

 24-27 timer

 22-26 timer

Analyse av Aerobe mikroorganismer 30 °C, E. coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Koagulasepositive stafylokokker på TEMPO er akkreditert. 

Prøvemengde

Minimum 200 gram.

Forsendelse/levering til laboratoriet

For å unngå bakterievekst er det viktig at prøven oppbevares kjølig og leveres/sendes direkte til laboratoriet etter prøveuttak. Legg ved fryst kjøleelement i pakken for å holde temperaturen lav. Steril beholder (glass, boks, pose og lignende) til prøven og eventuell transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg per post.

TEMPO

Tempo er et analysesystem som benytter en automatisert statistisk most probable number-metode. De ulike Tempo-analysene er automatiserte tester til kvantitative analyser av mikrobiologiske kvalitetsindikatorer i næringsmidler. Ved avlesning kvantifiseres bakterievekst i CFU/g på bakgrunn av detektert fluorescens/ikke-fluorescens.

Denne analysemetoden kan gi et raskere svar enn tradisjonelle analysemetoder, med kortere analysetid på enkelte analyseparametre, samt at det ikke er behov for verifisering (tester som bekrefter at det er den etterspurte bakterien som er påvist).

Analysemetode

  • De ulike analysemetodene er godkjente av AFNOR (NF-validering ISO 16140) eller AOAC.
  • Vi tilbyr akkreditert analyse av aerobe mikroorganismer 30 °C, E. coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Koagulasepositive stafylokokker på TEMPO.