Bacillus cereus

Vi tilbyr analyse av presumptive Bacillus cereus i næringsmidler etter metoden NMKL nr. 67.

koloni telling

Prøvemengde 

Varierer etter type produkt, men generelt

  • 200 gram prøve fast
  • 500 ml av flytende  

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøver has i steril beholder (glass, boks, pose o.l.) eller lever ferdig emballert vare. Steril beholder til prøven og transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg pr post.

For å unngå bakterievekst, er det viktig at prøver oppbevares kjølig fra prøveuttak til levering laboratoriet. 

Prøver kan leveres laboratoriet mandag-fredag, kl 08.00-15.30. Eller sendes pr budbil eller pr post (ekspress over natten). Prøver transporteres/sendes i kjølebag/ isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement.

Analysetid

Minimum analysetid er ett døgn (ved negativt svar). Evt. verifisering (tester som bekrefter at det er den etterspurte bakterien som er påvist) tar ett ekstra døgn.

Analysemetode

Ved NMKL nr. 67 bestemmes antall presumptive Bacillus cereus i næringsmidler. Denne metoden kan brukes til alle typer næringsmidler (både fast og flytende).

Det såes ut en kjent prøve mengde på blodagar eventuelt i tillegg på Bacillus cereus agar. Skålene inkuberes i ett døgn på 30 °C. Enkelte ganger må koloniene verifiseres, dette tar et døgn. 

Bacillus cereus

Bacillus cereus er en gram positiv stavbakterie som kan vokse både anaerobt og aerobt (med og uten luft). Bacillus cereus overlever varmebehandling på grunn av sporedannelse. Dette gjør at Bacillus cereus kan vokse opp i varmebehandlet mat om maten ikke nedkjøles eller nedkjøles for sakte, eller varmholding er lavere enn 60 °C.

Påvisning av Bacillus ceresus kan være tegn på utilfredsstillende rutiner med hensyn på hygiene, nedkjøling eller varmholding.

Bacillus cereus kan være årsak til to forskjellige typer matforgiftning. Den ene typen matforgiftning er årsak til kvalme og oppkast (emetisk toksin) og den andre typen gir  magesmerter og diaré. Store mengder toksin kan også gi leversvikt.

Bacillus cereus en bakterie som er utbredt i jord. Den kan spre seg derfra til grønnsaker, ris, krydder, kjøtt, egg og meieriprodukter.